op maat

Doelgroep : organisaties die graag aan zelfreflectie willen doen

Vergaderingen, brainstormings, intervisies, .... als je graag eens met een andere blik naar de dingen kijkt, kan het zinvol zijn om een filosofisch begeleider uit te nodigen om te luisteren en de juiste vragen te stellen. U kan steeds om een voorstel vragen, het staat u vrij om al dan niet in te gaan op het voorgestelde.